IMG-LOGO
SDU Trang Center
IMG

welcome to Dusit Serves

IMG
IMG
IMG

สินค้าคุณภาพ

อาทิ เช่น เบเกอรี่ อาหารว่าง เครื่องดื่มร้อน-เย็น อาหารตามสั่ง-เว็ทเมนู ผักปลอดสารพิษ เมล่อน

IMG
IMG

บริการประทับใจ

โดยร้านกาแฟดุสิตเสริฟ์ ครัวสวนดุสิตตรัง ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ และโครงการให้บริการทางวิชาการ

IMG
IMG

หลักสูตรออนไซต์

หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์สำหรับอาชีพในยุคใหม่

IMG
IMG

หลักสูตรออนไลน์

การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยตัวคุณเอง ผ่านระบบออนไลน์ SDUCOURSE.COM

IMG IMG
AVATAR
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

โครงการดุสิตเสิร์ฟ (Dusit Serves) เราได้พัฒนาสินค้าและบริการ สู่โลกการเรียนรู้ โดยมีหัวใจของการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ICON-MAIL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร 075 500 888

Result: